Skip to main content

Het Europese project DOEN ontwikkelt de methodiek van de energie- en reststromenmakelaar. Het beoogt hiermee bij te dragen aan de Europese 2020 en 2030 doelstellingen rond energie & klimaat. DOEN is een nieuwe (publieke) dienstverlening die vragers en aanbieders van energie- en reststromen op bedrijventerreinen bij elkaar brengt en hun gemeenschappelijk project vorm geeft.

In DOEN slaan vijf Vlaamse en Nederlandse provincies, steden en bedrijven de handen in elkaar. Het project DOEN levert daarom zowel een draaiboek als een toolbox voor het opzetten van samenwerkingen en uitwisseling van reststromen op bedrijventerreinen. Dit draaiboek werd mede ontwikkeld na academisch onderzoek en het voeren van casestudies in de Benelux. Wouter Cyx en Peter Verboven namen de ontwikkeling van het draaiboek, het opleidingsprogramma en de toolbox voor hun rekening.

In het kader van het project werd ook gefocust op het creëren van netwerken tussen potentiële energiemakelaars en het delen van beste praktijken. Op het terrein werden verschillende samenwerkingsprojecten opgezet rond energie-uitwisseling, wat concreet bijdraagt aan de energietransitie.

Opdrachtgever
Provincie Oost-Vlaanderen

Periode
2018 – 2021

Referentiethema
Toekomstbestendige bedrijventerreinen

 

 

 

 

 

 

 

Benieuwd wat Transition Stories voor jouw organisatie kan betekenen?