Skip to main content

De opdracht betrof een externe evaluatie van VVSG Netwerk Klimaat, een expertisenetwerk dat door de Vlaamse Overheid is opgezet om lokale overheden te ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van lokaal energie- en klimaatbeleid. Het hoofddoel van de evaluatie is het beoordelen van de impact van dit netwerk, wat als beslissingsgrond dient voor verdere subsidiëring na de initiële werkingsperiode.

De verantwoordelijkheid in deze opdracht omvatte een grondige evaluatie via dataverzameling, analyse, validatie, en rapportering. Hierbij werden de effecten en impact van VVSG Netwerk Klimaat op lokale besturen en hun duurzaamheidsinitiatieven onderzocht. Het bereik van de gestelde doelstellingen en de effectiviteit van de activiteiten zoals vastgelegd in het jaarlijkse werkprogramma van VVSG werden beoordeeld.

Daarnaast werd de tevredenheid over het aangeboden programma naar lokale besturen en de praktische toepasbaarheid ervan in kaart gebracht, evenals de relevantie van het netwerk en de perceptie ervan bij partners. Tot slot werden aanbevelingen geboden met het oog op een mogelijke verlenging van de subsidiëring. Het uiteindelijke doel was om een objectieve beoordeling te waarborgen en een diepgaand inzicht te verschaffen in de prestaties en relevantie van VVSG Netwerk Klimaat.

Opdrachtgever
VVSG vzw

Periode
2023

Referentiethema
Lokaal klimaatbeleid

 

 

 

 

 

 

 

 

Benieuwd wat Transition Stories voor jouw organisatie kan betekenen?