Skip to main content

Het Vlaamse Energiebedrijf (VEB) biedt een ESCO-service genaamd OEPC (Onderhoud- en Energieprestatiecontract). Ze fungeren als matchmaker, begeleiden hun klanten door de voorbereidende fasen en begeleiden audits totdat ze klaar zijn om een contract aan te gaan met een commercieel energiedienstenbedrijf. Het huidige proces neemt veel tijd in beslag en leidt tot frustraties, zowel bij de klanten als bij de ESCO’s. Daarom heeft VEB om externe hulp gevraagd om het proces te stroomlijnen.

Transition Stories leidde een consortium van technische, organisatorische en juridische partners om het proces opnieuw vorm te geven, alle bijbehorende documentatie bij te werken en de veranderingen te valideren bij de belanghebbenden. 

Het vernieuwde proces heeft de totale benodigde tijd voor een OEPC-traject teruggebracht van meer dan twintig maanden naar minder dan tien en het transparanter gemaakt voor alle betrokken partijen.

Opdrachtgever
VEB

Periode
2022 – 2023

Referentiethema
Bouwen & renoveren

 

 

 

 

Benieuwd wat Transition Stories voor jouw organisatie kan betekenen?