Skip to main content

Dit project richtte zich op de ondersteuning van gemeenten in de provincie Limburg bij de ontwikkeling en implementatie van hun eigen warmtezoneringsplan.

Drie pilootgemeenten werden begeleid in de opmaak van een eigen warmtezoneringsplan. Deze werd opgemaakt op basis van beschikbare data en kaartmateriaal op Vlaams niveau, aangevuld met lokale cijfers. Hierbij werd ook rekening gehouden met lokale visies en beleidsdocumenten, geplande projecten en ontwikkelingen van derden. Daarnaast werd er ondersteuning gegeven bij de opstart van een geschikt eerste implementatieproject van het nieuwe warmtezoneringsplan.

Dit had als doel om de gemeenten vertrouwd te maken met de praktische mogelijkheden van het plan en (een positieve) ervaring te laten opdoen i.s.m. collega’s van andere diensten en externe partijen. Daarbij werd ook aandacht besteed aan het evalueren van flankerend gemeentelijk beleid en ondersteunend instrumentarium.

Opdrachtgever
Provincie Limburg

Periode
2021 – 2022

Referentiethema
Lokaal klimaatbeleid

 

 

 

 

 

Benieuwd wat Transition Stories voor jouw organisatie kan betekenen?