Skip to main content

Transition Stories stelde een warmtezoneringskaart op voor de gemeente Zelzate: een cruciale stap in het streven naar een efficiënter en duurzamer warmtebeleid. Deze kaart, gebaseerd op een combinatie van publieke data en lokale informatie zoals geplande gebiedsontwikkelingen, vormde de basis voor een grondige stakeholderdialoog.

Door middel van deze dialoog werden de bevindingen van de warmtezonering vertaald naar concrete acties en verankerd in het gemeentelijke warmtebeleid. Bovendien werden de verbanden met het beleid van andere belangrijke actoren, zoals de provincie en streekintercommunale Veneco, nauwgezet in overweging genomen.

In een tweede fase van de opdracht boden we ondersteuning aan de gemeente Zelzate en de provincie Oost-Vlaanderen bij de ontwikkeling van een gemeentelijke informatie- en standpuntnota met betrekking tot het warmtenetproject “Uitkoppeling restwarmte ArcelorMittal Gent naar enkele verbruikers richting Zelzate”.

Opdrachtgever
Provincie Oost-Vlaanderen

Periode
2021

Referentiethema
Duurzame warmte

 

 

 

 

 

Benieuwd wat Transition Stories voor jouw organisatie kan betekenen?