Skip to main content
Stad Leuven heeft Transition Stories aangesteld om een marktonderzoek uit te voeren om na te gaan wat de ondersteuningsbehoeften van syndici en VME’s zijn om over te gaan tot renovatie van appartementsgebouwen. Op basis daarvan, wordt een aanbod uitgewerkt om de renovatiegraad te verhogen en versnellen. 

Renovatiegraad van appartementsgebouwen verhogen

Stad Leuven heeft een energieloket waar burgers terecht kunnen voor vragen over onder andere energiepremies, energieleveranciers en advies over het plaatsen van zonnepanelen. Het bestaande ondersteuningsaanbod is echter onvoldoende afgestemd op de complexiteit van appartementsgebouwen. Dit terwijl ongeveer de helft van de woongelegenheden in Leuven deel uitmaken van een appartementsgebouw, veelal oudere gebouwen die vermoedelijk toe zijn aan een grondige renovatie. Wegens het grote energetisch besparingspotentieel, is het noodzakelijk om de renovatiegraad van appartementsgebouwen te verhogen en versnellen.

Wat gaan we doen? 

Concreet voert Transition Stories een marktonderzoek uit om de noden van syndici en VME’s te capteren. Aan de hand van een bevraging, aangevuld met een klankbordgroep waarin experts zetelen, wordt een ondersteuningsaanbod ontwikkeld op maat van syndici en VME’s. Het doel van dit project is om enerzijds zicht te krijgen op de renovatiebehoefte van appartementsgebouwen in Leuven, en anderzijds een aanbod voor te stellen dat de stad verder concreet kan uitwerken om die behoefte in te vullen. Het project is gestart in maart 2022 en loopt een half jaar.  

Benieuwd wat Transition Stories voor jouw organisatie kan betekenen?