Skip to main content
Stad Antwerpen kijkt naar het potentieel om versneld grote dakoppervlakten van loodsen, kantoren, appartementen en de tertiaire sector te voorzien van grote PV-installaties. Gedurende twee jaar zal Transition Stories samen met Arcadis en dochterbedrijf Over Morgen de nodige ondersteuning bieden aan pilootprojecten in de stad om grote oppervlaktes zonnepanelen te realiseren.  

Zon Op Grote Daken

Stad Antwerpen kijkt naar grote dakoppervlakten van loodsen, kantoren, appartementen en de tertiaire sector om versneld grote PV-installaties op te installeren. In het Klimaatplan 2030 en de doorrekening ervan, staat immers de ambitie om  15% van de lokaal gebruikte elektriciteit ook lokaal te produceren, met name door zonnepanelen. Met het project Zon Op Grote Daken wil de stad in twee jaar tijd hierin een grote sprong voorwaarts maken. Enerzijds worden een aantal veelbelovende pilootprojecten begeleid tot ze gerealiseerd zijn. Anderzijds zal de aanpak die daarbij gebruikt wordt, later toegepast worden op een heel aantal bijkomende daken. Het doel is daarbij duidelijk: tegen 2024 minstens 500.000 vierkante meters extra zonnepanelen op de Antwerpse daken.

Wat gaan we doen?

Transition Stories zal zorgen voor procesbegeleiding binnen het gehele traject. Enerzijds zoeken we naar pilootprojecten op het grondgebied van de Stad Antwerpen en ondersteunen we die op technisch, regelgevend en economisch gebied. Anderzijds verzorgen we  een ‘werkboek Zon Op Grote Daken’. Hierin vatten we alle lessen uit de pilootprojecten samen om mee te nemen naar toekomstige PV-projecten op grote daken.  

Benieuwd wat Transition Stories voor jouw organisatie kan betekenen?