Skip to main content

Deze opdracht gaat in op de Leuvense tuinwijken als hefboom voor de stedelijke duurzaamheidstransitie. Stad Leuven wil hiermee inzetten op de collectieve reconversie van tuinwijken met erfgoedwaarde. Het betreft enerzijds het terugdringen van broeikasgasuitstoot, maar ook accenten rond klimaatrobuustheid. Het doel was een transitievisie en strategie ontwikkelen voor pilootwijk Ter Elst, die handvaten aanreikt voor de andere tuinwijken. Hiervoor werd een integraal ontwerpteam samengesteld om zowel vanuit een energetische, beleidsmatige, ontwerpmatige, als participatieve insteek aan de slag te gaan.

Transition Stories werkte een participatiestrategie uit voor Ter Elst in vier stappen. Een verkennende workshop met de stad en opdrachtgevers over hun wensen en verwachtingen, maar ook om terreinkennis over Ter Elst bij te schaven. Daarop werd de participatiestrategie verrijkt door deze op te laden met inzichten uit het transitiedenken en participatiemanagement. Er werd een bevraging uitgevoerd bij de bewoners van Ter Elst over hun noden, wensen, verwachtingen en in welke mate zij betrokken willen worden bij het traject.

Op basis van de bevragingsresultaten en intervisie binnen het projectteam werd de strategie verfijnd, zodat er een inhoudelijke focus kon gelegd worden en een op maat gemaakte participatiestrategie kon opgeleverd worden. Dit project werd tot een goed einde gebracht in samenwerking met OMGEVINGSwecoRE-ST en SuMa Consulting.

Bron foto: vlaamsbouwmeester.be

Opdrachtgever
Departement Omgeving

Periode
2020 – 2021

Referentiethema
Bouwen & renoveren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benieuwd wat Transition Stories voor jouw organisatie kan betekenen?