Skip to main content

Met het oog op het bereiken van de stedelijke doelstelling van klimaatneutraliteit, heeft de stad Gent besloten haar aanpak van bedrijventerreinen nieuw leven in te blazen. Toenemende eisen met betrekking tot energie-efficiëntie, geopolitieke uitdagingen en de groeiende klimaatrisico’s, evenals de individuele acties en verwachtingen van bedrijven ten aanzien van hernieuwbare energie en circulair ondernemen, zijn de drijvende krachten achter deze inspanning.

Door industrie en bedrijven te zien als integrale onderdelen van een geografisch ecosysteem, zijn de mogelijkheden van collectieve verduurzaming van bedrijventerreinen duidelijk geworden. De stad heeft gestreefd naar collectieve en samenwerkende oplossingen op het niveau van deze terreinen. Dit omvatte het leggen van contacten op locatie, het identificeren van gedeelde uitdagingen en het verkennen van samenwerkingsverbanden gericht op het creëren van toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Dit pilotproject had als doel de voordelen van een collectieve aanpak te onderzoeken en te implementeren door middel van gecoördineerde dialogen op geselecteerde bedrijventerreinen in Gent. Tijdens deze gesprekken met lokale bedrijven en belangrijke stakeholders is gekeken naar concrete projectmogelijkheden, waarbij is onderzocht op welke gebieden samenwerking meerwaarde kon bieden voor alle betrokken partijen.

Opdrachtgever
Stad Gent

Periode
2022 – 2023

Referentiethema
Toekomstbestendige bedrijventerreinen

 

 

 

 

 

 

 

 

Benieuwd wat Transition Stories voor jouw organisatie kan betekenen?