Skip to main content

In de afgelopen jaren zijn in zowel Vlaanderen als Wallonië verschillende losse energiebesparende projecten uitgevoerd, elk gericht op specifieke aspecten van energieverbruik of -opwekking. Echter, door deze gefragmenteerde aanpak blijft veel potentieel onbenut. VEKA heeft Transition Stories gevraagd om concrete maatregelen en aanbevelingen te formuleren voor het opzetten van ‘one-stop-shops’ voor woningrenovaties in de residentiële sector, als cruciaal onderdeel van de lange-termijnrenovatiestrategie voor 2050.

Daarom optimaliseerde Transition Stories het concept van one-stop-shops voor woningrenovaties verder, waardoor er meer diepgaandere renovatietrajecten kunnen uitgevoerd worden bij woningen. Dit zorgt voor een aanzienlijke impuls aan zowel regionale als lokale renovatiestrategieën. Een essentiële stap om de klimaatdoelstellingen te halen.

Er werd een maatregelencatalogus en een draaiboek ontwikkeld met daarin goede renovatiepraktijken gebundeld om verschillende stakeholders te ondersteunen bij het uitvoeren van intensieve energetische woningrenovaties.

Opdrachtgever
VEKA

Periode
2022 – 2023

Referentiethema
Bouwen & renoveren

 

 

 

 

 

Benieuwd wat Transition Stories voor jouw organisatie kan betekenen?