Skip to main content

De voormalige elektriciteitscentrale van Ruien (Oudenaarde) wordt omgevormd tot een bedrijventerrein. De provincie Oost-Vlaanderen heeft de ambitie om er een energieknooppunt van te maken in de lijn met de eHUBt-visie die een tijdje eerder ontwikkeld werd.

De uitdaging in deze opdracht was om een invulling te geven aan het terrein welke tegelijkertijd economisch zinvol, duurzaam én maatschappelijk aanvaard is. Geen evidentie op een plek die vandaag sowieso al een tekort aan arbeidskrachten heeft, slechts matig over land ontsloten is en waar de lokale gemeenschap een sterke band had met de verdwenen elektriciteitscentrale. Bijkomend had de opdrachtgever de wens uitgedrukt om ook gericht de omwonenden en andere externen te benaderen en mee te nemen in het concept van een eHUBt.

Doorheen het project hebben Transition Stories en Sweco verschillende scenario’s doorgerekend voor de ontwikkeling tot een eHUBt en werd de piste van een coöperatief energiebedrijf uitgewerkt. Het resultaat vormde het startpunt voor het Provinciaal Ruimtelijke UitvoeringsPlan (PRUP) voor Ruien. In parallel is de POM Oost-Vlaanderen aan de slag gegaan om samen met de stakeholders de aangebrachte samenwerkingsprojecten verder vorm te geven. De rol van Transition Stories bestond uit het opmaken/doorrekenen van de business cases voor elk scenario, het ontwikkelen van het concept van een coöperatief energiebedrijf en het begeleiden van de stakeholderbijeenkomsten.

Opdrachtgever
Provincie Oost-Vlaanderen

Periode
2022

Referentiethema
Energiegemeenschappen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benieuwd wat Transition Stories voor jouw organisatie kan betekenen?