Skip to main content

De gemeente Asse heeft besloten om Quares aan te stellen als bedrijventerreinmanager, met als doel het optimaliseren en verduurzamen van hun bedrijventerreinen. Als onderdeel van deze ambitie heeft Transition Stories de taak op zich genomen om het traject vanaf het allereerste begin te begeleiden. Dit omvat het actief peilen van de bedrijven binnen deze terreinen om hun enthousiasme te meten en te verkennen hoe zij willen samenwerken aan duurzame initiatieven.

Door middel van diepgaande gesprekken en een grondige analyse van de behoeften van de bedrijven, zette Transition Stories samen met de gemeente Asse concrete plannen en samenwerkingsverbanden op. Die bevorderen niet alleen de duurzaamheid, maar dragen ook bij aan een versterkt gemeenschapsgevoel en een gezondere zakelijke omgeving.

De symbiose van professioneel bedrijventerreinmanagement, vertegenwoordigd door Quares, en de strategische aanpak van Transition Stories, zal de hoeksteen vormen van een toekomstbestendig en duurzaam beheer van de bedrijventerreinen van Asse.

Deze aanpak gaat verder dan alleen het opzetten van samenwerkingsverbanden; het omvat ook het creëren van een robuuste projectportfolio, waarmee de gemeente Asse haar visie op duurzaamheid en economische groei kan realiseren.

Het doel is niet alleen om duurzame praktijken te implementeren, maar ook om een ecosysteem te creëren waarin bedrijven gedijen, de lokale gemeenschap floreert en de impact op het milieu wordt geminimaliseerd.

Opdrachtgever
Gemeente Asse

Periode
2022

Referentiethema
Toekomstbestendige bedrijventerreinen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benieuwd wat Transition Stories voor jouw organisatie kan betekenen?