Skip to main content
De provincie Antwerpen maakte samen met VITO voor elke gemeente in de provincie Antwerpen een startanalyse warmte. Deze grootschalige analyse laat zien waar en onder welke omstandigheden collectieve warmtesystemen rendabel kunnen zijn.

Van warmteanalyse naar warmtebeleid

De startanalyse warmte vormt samen met de Vlaamse warmtekaart een goede technische basis waarop een warmtebeleid kan gebouwd worden. Bij de stap van warmteanalyse naar warmtebeleid moeten lokale besturen acties definiëren, zowel gericht op collectieve als op individuele warmtesystemen. Daarvoor is lokale kennis en een goed begrip van het voorbereidend studiewerk nodig. De acties worden onderling geprioriteerd en er wordt uitgewerkt wie betrokken is, wat de te verwachten kosten zijn en welke stappen moeten ondernomen worden om tot realisatie over te gaan.

Wat gaan we doen?

Via ons online lessenpakket waarbij elke stap van het proces wordt besproken aan de hand van voorbeelden, kunnen de gemeenten hun startanalyse verder uitwerken. Daarnaast organiseren we een fysieke workshop waarin we de deelnemers handige tools aanbieden om warmteprojecten te selecteren, ze onderling af te wegen en de kansrijke projecten om te zetten naar een projectfiche. Op het einde van de workshop krijgen de deelnemers de kans om in een veilige omgeving hun warmteprojecten te pitchen en feedback te krijgen van collega’s.

Benieuwd wat Transition Stories voor jouw organisatie kan betekenen?