Skip to main content

Waarom deze training?

Energie, en vooral warmte, is een actueel thema. De afhankelijkheid van buitenlands gas en de hoge prijzen raken ondertussen de hele maatschappij. Dit versnelt de urgentie nog meer voor een omslag naar duurzame warmte. De VVSG-inspiratiekaart warmte (Klik hier) geeft zowat voor elke Vlaamse gemeente de kansen weer voor collectieve en individuele warmteoplossingen.

De kaart toont tal van kansen en roept op zijn beurt heel wat nieuwe vragen op voor lokale besturen:

  • Hoe vertaal je zo’n warmtekaart naar prioriteiten voor onze gemeente of stad?
  • Welke zaken moeten we ruimtelijke verankeren?
  • Hoe ontwikkel je zo’n collectief warmteproject? Wat kan onze rol als lokaal bestuur hierin zijn?
  • Hoe vertaal ik de inzichten uit de warmtekaart naar een beleid voor particulieren en bedrijven in hun renovatie-opgave?
  • Hoe vind ik geld voor lokaal warmtebeleid en hoe communiceer ik dit naar de stakeholders?

Vind jij deze vragen ook relevant en boeiend maar vraag je jezelf af hoe je er concreet aan begint? Top! Schrijf jezelf in want dat is precies wat je leert in deze training!

Wat gaan we doen en hoe pakken we dit aan?

Tijdens deze training ga je zelf actief aan de slag. Er wordt eerst gekeken naar de warmtezoneringskaart; welke prioriteiten leid ik daaruit af voor het lokaal beleid? Vervolgens bekijken we op welke manier warmtebeleid verweven is in andere beleidsplannen, zoals ruimte, wonen, klimaat, armoede, … Daarmee gaan we aan de slag om in te zoomen op de kansen voor collectieve warmteprojecten. We bekijken zowel de ontwikkelingscyclus als het beleidsvraagstuk om dergelijke projecten te ondersteunen. Ten slotte maken we de concrete vertaalslag naar warmtebeleid. Er wordt dieper ingegaan op de praktische organisatie, financiering, communicatie en potentiële samenwerking.

Tijdens deze training wordt actief ingespeeld op de behoeften van deelnemers en de obstakels waar jij nog tegenaan loopt om van start te gaan met jouw integraal warmtebeleid. We hechten veel belang aan interactie en praktijkgerichte uitwisseling binnen de deelnemersgroep. Daarom is deze training beperkt tot 12 deelnemers. Snel zijn is de boodschap!

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij een aspect van warmtebeleid. Zowel binnen lokale besturen, streekintercommunales en provincies en binnen onder andere de domeinen klimaat, energie, omgeving, patrimonium, sociale zaken en OCMW.

Door wie?

Trainer van dienst is Wouter Cyx (KLIK HIER). In de afgelopen tien jaar heeft Wouter zowel vanuit zijn rol als ambtenaar als ondernemer verschillende lokale besturen en warmteprojecten bijgestaan in het onderzoeken en uitwerken van ruimtelijke instrumenten voor warmtenetten. Met deze training gaat Wouter maar wat graag in op de kans om deze inzichten en kennis mee over te dragen om zo de energietransitie te versnellen.

Waar & Wanneer? 

  • Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven 
  • Dinsdag 24 mei, 9u00-17u00 

Noot: Kan je er toevallig op dit moment niet bij zijn, maar wil je toch graag de training volgen? Contacteer ons HIER via de contactpagina zodat we je voorrang kunnen geven op de wachtlijst voor een ander moment. Of informeer gerust naar onze In-Company mogelijkheden om deze training op maat van jullie organisatie te geven.

Tarief inschrijving: 

  • €399 excl BTW (syllabus, lunch & dranken inbegrepen) 
  • Korting tot 10% mogelijk wanneer je simultaan inschrijft voor meerdere personen of meerdere thema’s van onze trainingsonderwerpen. 
  • Leden van het platform Energiemakelaar kunnen 5% korting ontvangen bij vermelding en staving van hun lidmaatschap bij de inschrijving.

Belangrijk: Ben je ook geïnteresseerd in hoe je ruimtelijke instrumenten (zoals RUPs of stedenbouwkundige verordeningen) kan gebruiken om warmtenetten te faciliteren? Check dan zeker ook deze training: KLIK HIER

Noot: De inschrijving tot deelname is maar definitief na ontvangst van de betaling en bevestiging door Transition Stories BV. De inschrijving via een first come, first served principe.