Skip to main content

Klimaatbeleid voeren stelt lokale besturen voor een ongeziene uitdaging. Uit onze bevraging lokale besturen bleek eerder al dat velen kampen met verschillende knelpunten. Niet minder dan 92% van de respondenten acht het onhaalbaar om onder de huidige condities de doelstellingen te kunnen halen. Het oplossen van deze knelpunten behoeft deels een antwoord van de hogere overheden. Het herbekijken van het financieringsmechanisme voor lokaal energie- en klimaatbeleid is er één van. Daarnaast zien we ook verschillende interne werven liggen voor de lokale besturen om hun bestuurskracht op dit thema te verhogen.

De focus op de verbetering van de interne organisatie wordt vaak overzien maar is niet onlogisch. Om de champions league te winnen heb je in de eerste plaats een topcoach en topteam nodig, en dus niet alleen het juiste materiaal. De klimaatuitdaging is hier geen uitzondering op.

Een sterke verankering van het beleidsthema klimaat in de organisatie is een basisvoorwaarde om sterke resultaten te kunnen boeken in het voeren van dat beleid. De wetenschap leert ons dat een sterke verankering van het beleidsthema op 3 niveaus gebeurt:

  • Verankering via de organisatiestructuur
  • Verankering via de beleidsplanning
  • Verankering via de praktische implementatie

Wij ontwikkelden een sneltest die lokale besturen toelaat om zelf na te gaan hoe sterk het beleidsthema energie- en klimaat in hun organisatie al is verankerd.

Wil je ook weten hoe jouw stad of gemeente scoort op onze sneltest voor de verankering van het energie- en klimaatbeleid bij lokale besturen?

Klik hier en doe de test!