Skip to main content

Disclaimer – Privacy & cookies policy Transition Stories

Deze verklaring werd laatst gewijzigd op 22/03/2024. Deze verklaring is van toepassing op alle websites en apps van Transition Stories, waaronder www.transitionstories.be en www.transitionstoriesacademy.be. Transition Stories (hierna afgekort als TS) is gevestigd te 2300 Turnhout, Kastelein 142A, met KBO-nummer 0726.745.477.

Disclaimer

De informatie die door TS wordt verstrekt, is door TS zelf uitgeschreven of ontleend aan bronnen die betrouwbaar worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan, ondanks de zorgvuldigheid die in de redactie aan de dag is gelegd. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. TS kan niet garanderen dat de website TS foutloos en ononderbroken functioneert. TS en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. TS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door TS zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie zonder voorafgaande toestemming van TS niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden. Belgisch recht is van toepassing.

Privacy statement

Privacybescherming in relatie tot gebruik van internet is gebaat bij een zo groot mogelijke openheid met betrekking tot alle fasen van het informatie bewerkend proces. Om die reden wordt in dit Privacy Statement aangegeven op welke wijze TS persoonsgegevens verzamelt en voor welke doeleinden deze gebruikt kunnen worden.

TS hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zij verwerkt, in het bijzonder persoonsgegevens. Aan de hand van deze privacyverklaring wil TS op strategisch niveau vastleggen op welke wijze gegevens beschermd worden, welke verantwoordelijkheden hierrond zijn toegewezen en welke prioriteiten TS heeft bepaald rond de bescherming van gegevens.

Scope van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is enkel van toepassing op de gehele levensduur van informatie binnen de websites van TS, van het verkrijgen van informatie tot de uiteindelijke verwijdering van informatie binnen de organisatie.

Voor bepaalde domeinen of processen (bijvoorbeeld onderzoeken en bevragingen) binnen TS  kunnen aanvullende richtlijnen of procedures worden uitgewerkt die in detail omschrijven welke maatregelen genomen worden om het gewenste niveau van gegevensbescherming te bereiken.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen verschillende soorten persoonsgegevens:

 • Persoonlijke gegevens die jij ons geeft via webformulieren: bijvoorbeeld je naam, emailadres en telefoonnummer wanneer je gebruik maakt van ons contactformulier;
 • Persoonlijke data die we verkrijgen door je gebruik van de websites
 • Logbestandsinformatie – we houden onder andere volgende data bij in serverlogs:
  • IP adres,
  • browser-informatie,
  • de externe webpagina vanwaar je komt,
  • de pagina’s die je bezocht hebt op onze websites,
  • tijdstip en duur van de bezochte pagina’s.
  • Apparaatgegevens: we kunnen bijhouden via welk apparaat je onze websites bezoekt;
  • Cookies: we maken gebruik van cookies om informatie onze bezoekers te verzamelen, dat is nodig voor bezoekersstatistieken. Voor meer informatie i.v.m. cookies, verwijzen we je graag door naar ons cookiebeleid.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data die getoond wordt in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam te bestrijden.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je afbeeldingen naar de website upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin GPS locatiegegevens (EXIF data). Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van je website downloaden en deze locatiegegevens inzien.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.

Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over de bezoeker verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Doelstelling van de gegevensverwerking

TS wil een bijdrage leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem. Dat doen we door bezoekers van TS te informeren, inspireren en activeren over onze diensten via deze website. Uw gegevens zijn nodig om de door u gevraagde diensten (informatie van partners, offerteaanvraag, aanbieders of aanvragers relateerde informatie, nieuwsbrief) te kunnen leveren. Met het aanvragen van deze diensten geeft u toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens voor de beschreven doelen.

We gebruiken de persoonsgegevens die we verzamelen om de juiste service te kunnen leveren, onderhouden, beschermen en verbeteren. Jouw persoonlijke gegevens worden enkel bijgehouden zolang dit nodig is voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Wanneer we jouw gegevens niet meer nodig hebben, verwijderen we ze.

We delen jouw persoonsgegevens enkel en alleen:

 • Met jouw toestemming: we delen jouw persoonsgegevens enkel en alleen met andere bedrijven dan TS, mits we jouw toestemming hiervoor hebben. Wees je ervan bewust dat wanneer je klikt op een social media knop, de privacy policy van deze aanbieder geldt;
 • Om wettelijke redenen: het kan zijn dat we jouw persoonsgegevens moeten delen om in orde te zijn met een wettelijke verplichting;
 • Met partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken: deze partijen mogen enkel verwerkingen met persoonsgegevens doen in opdracht van TS. Deze verwerkingen worden vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst tussen TS en deze partij.

Beveiliging van de gegevens

In het bijzonder doet TS alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de gegevens van gebruikers van de websites en de persoonsgegevens die zij ter beschikking stellen, worden beschermd tegen:

 • verlies: gegevens zijn niet meer beschikbaar;
 • lekken: gegevens komen in verkeerde handen terecht;
 • fouten: gegevens zijn niet correct, bijvoorbeeld verouderd of onvolledig;
 • niet toegankelijk: wanneer nodig zijn de gegevens niet toegankelijk;
 • onterecht inkijken: ingekeken door personen die hiertoe niet gemachtigd zijn;
 • het niet kunnen nagaan wie de gegevens inkeek, wijzigde of verwijderde;
 • verwerkingen die niet in lijn liggen met regelgeving, richtlijnen en normen.

Cookiebeleid

Het gebruik van cookies door TS kadert binnen het algemene beleid van TS met betrekking tot de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat zijn cookies?

“Cookies” zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen. De cookies bevatten een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen tijdens uw bezoek aan die website (dit is een “session” cookie) of ook tijdens latere bezoeken of bij later gebruik (dit is een “permanent” cookie).

Cookies laten toe het gebruik van de website te vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren.

Waarom gebruiken we de verschillende cookies?

De websites van TS gebruiken verschillende soorten cookies:

De noodzakelijke cookies zijn onmisbaar om de websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de websites, of om formulieren in te vullen. Deze cookies zijn ingesteld wanneer u een formulier verstuurt, inlogt of communiceert met de websites op een andere manier dan door te klikken op een hyperlink.

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de websites vergemakkelijken en aangenamer maken en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden, evenals de cookies die bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat u niet telkens opnieuw dezelfde enquête wordt voorgelegd.

Analytische cookies zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de websites gebruiken, zoals informatie aangaande de bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen, teneinde het gebruik van de websites te analyseren en te optimaliseren.

Beheren of verwijderen van cookies

Als je ervoor kiest om niet herkend te worden, kunt u via uw Internet browser cookies van de harde schijf van uw computer wissen, alle cookies blokkeren of ervoor kiezen een waarschuwing te krijgen voordat cookies worden opgeslagen.

Als je liever geen cookies op je computer wil toelaten, vind je in alle gebruikelijke browsers een optie om deze cookies uit te schakelen. In dat geval kan het mogelijk zijn dat je van sommige diensten op de website geen gebruikt kunt maken.

Om deze opties in te schakelen dien je de documentatie van je browser na te lezen.

Wens je meer te weten over cookies, neem dan een kijkje op de website www.allaboutcookies.org. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt gedetailleerd uit hoe je de cookies die je vindt, kunt verwijderen en het toont je hoe je vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op je computer.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw eigen gegevens in te zien. U heeft ook het recht om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. En u heeft het recht om uw gegevens te laten wissen, op te vragen wat de bedoeling is van een bepaalde verwerking en wie jouw persoonlijke gegevens allemaal verwerkt.

Voor inzage dient u zich te wenden tot TS onder vermelding van “Privacy” via info@transitionstories.be. Daar kunt u ook terecht voor nadere informatie, opmerkingen en eventuele klachten.

U heeft (gratis) het recht:

 • Op een kopie van jouw persoonsgegevens die we voor een bepaald doel verwerken;
 • Om een aanvraag in te dienen om jouw gegevens te verwijderen;
 • Om ons te vragen je persoonlijke gegevens niet meer te verwerken (als je een gegronde en legale reden hebt hiervoor).

TS zal in geen enkel geval persoonsgegevens verwerken die te maken hebben met politieke of religieuze voorkeuren of overtuigingen, ras, of eender welke data die te maken hebben met je gezondheid of seksleven.

TS behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij betrokkenen op de hoogte stellen via de (sociale) media van TS.

Alleen als dit vanwege een reorganisatie van TS noodzakelijk is, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een andere organisatie.