Skip to main content

Sinds 2005 monitort stad Antwerpen haar emissies in kader van haar klimaatplan 2020 en de Convenant of Mayors (CoM). Nu richt de stad haar aandacht op het ambitieuze ‘Antwerpen voor klimaat’-klimaatplan 2030 en stelt ze Transition Stories aan voor de opmaak van de emissie-inventaris voor de jaren 2021, 2022 en 2023, met publicatie respectievelijk in 2023, 2024 en 2025.

De emissie-inventaris is een verzameling en analyse van gegevens die de uitstoot van broeikasgassen binnen de stad in kaart brengt. De inventaris geeft inzicht in de hoeveelheid en bronnen van emissies. Daardoor kunnen effectieve klimaatbeleidsmaatregelen worden ontwikkeld.

Transition Stories nam het volledige traject van de emissie-inventaris op zich, vanaf de dataverzameling tot en met de vereiste berekeningen en analyses, resulterend in een helder gerapporteerde en leesbare inventaris.

Bron foto: vrt.be

Opdrachtgever
Stad Antwerpen

Periode
2023 – 2025

Referentiethema
Lokaal klimaatbeleid

 

 

 

 

 

Benieuwd wat Transition Stories voor jouw organisatie kan betekenen?