Skip to main content
De stad Beringen stelt Transition Stories en Kelvin Solutions aan om haar warmtebeleid vorm te geven op basis van de warmtezoneringskaart.  

Van warmtezoneringskaart naar warmtebeleidsplan

De stad Beringen heeft hoge ambities als het over warmte gaat. Door het studiewerk van Kelvin Solutions in opdracht van de provincie Limburg beschikt de stad over een fijnmazige warmtezoneringskaart en helpt het actief een eerste warmtenet te realiseren in het verkavelingsproject Houtpark.  De noodzakelijke stap naar een warmtebeleidsplan om van visie naar realisatie te gaan, is nu gezet.

Wat gaan we doen?

Transition Stories en Kelvin Solutions begeleiden de stad Beringen bij de opmaak van haar warmtebeleidsplan. Daarin slaan we de brug tussen het klimaatplan, de warmtezoneringskaart en de praktijk: welke technische stappen zijn er nodig om de doelstellingen te realiseren en hoe prioriteren we deze? Dat onderzoeken we in een eerste workshop om vervolgens uit te werken hoe deze stappen in de praktijk kunnen worden gebracht: welke beleidsinstrumenten kan Beringen inzetten? Hoeveel middelen moeten hiervoor voorzien worden? Hoe kan de effectiviteit van de genomen acties opgevolgd worden? Het warmtebeleidsplan zal in mei 2023 klaar zijn.

Parallel aan de opmaak van het warmtebeleidsplan begeleiden we de stad bij het verkavelingsdossier Houtpark. De daarbij opgedane ervaring wordt meteen geïntegreerd in het warmtebeleidsplan.

Benieuwd wat Transition Stories voor jouw organisatie kan betekenen?