Skip to main content
Het Vlaams Energiebedrijf, kortweg VEB, heeft als missie de publieke sector op vlak van energie duurzamer en efficiënter te maken. Hiervoor wordt ingezet op de OEPC-formule: Onderhoud & Energieprestatiecontract. Het VEB wil deze procedure eenvoudiger maken en optimaliseren. Daarvoor schakelen zij een set van partners in die enerzijds de klant- en aanbodszijde onderzoeken en anderzijds de contracten bestuderen.  

OEPC (Onderhoud & Energieprestatiecontract) 

Bij deze contractformule wordt een marktpartij gezocht die zich engageert om in een gebouwenpatrimonium een bepaalde energiebesparing te realiseren onder bepaalde randvoorwaarden. Het VEB zelf neemt hierin een faciliterende en bemiddelende rol op. Vertrekkend van de klantvraag wordt een procedure uitgerold om enerzijds de situatie van en opportuniteiten bij de klant te onderzoeken (haalbaarheidsstudie, scopebepaling, …) en anderzijds een partij aan te duiden die het contract opneemt.  

Wat gaan we doen? 

Transition Stories neemt het voortouw in dit project, maar werkt samen met specialisten uit het veld. Zo brengen Ingenium expertise als facilitator, en Wattson als ESCO mee aan tafel. Beide bedrijven kennen OEPC van binnenuit. Fieldfisher is dan weer een zaken-advocatenkantoor met expertise in energierecht.  

Samen analyseren we de huidige processen en detecteren knelpunten en opportuniteiten. Dit doen we door zowel de vraag- als aanbodszijde grondig te bestuderen en bevragen. Aan de hand van BPMN (Business Process Modelling and Notation) brengen we de procesflow in kaart en werken we naar een eenvoudiger en efficiënt model. Daarbij worden ook de contracten meegenomen. Het vereenvoudigde traject, inclusief contracten, wordt dan meteen toegepast op twee specifieke cases. Zo kunnen we meteen het resultaat verder testen en verfijnen.  

Op het einde van dit project kan VEB vlot vraag en aanbod met elkaar verbinden om sneller en efficiënter tot energiebesparingen te komen in de publieke sector. Er is immers geen tijd te verliezen in de energietransitie!   

Benieuwd wat Transition Stories voor jouw organisatie kan betekenen?