Skip to main content
Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap heeft Transition Stories gevraagd om concrete maatregelen en aanbevelingen te formuleren voor one-stop-shops rond renovaties in de residentiële sector. Dit is een cruciaal onderdeel van de langetermijnrenovatiestrategie 2050.  

Ondersteuning lokale renovatiestrategie en renovatiegraad 

Afgelopen jaren werden zowel in Vlaanderen als Wallonië verschillende energiebesparende maatregelen genomen. Die waren elk gericht op een aspect van energieverbruik of -opwekking. Doordat het om losse projecten gaat, blijft er echter veel potentieel onbenut. Daarom krijgt Transition Stories de opdracht om het model van one-stop-shop voor woningrenovatie verder uit te werken en op punt te stellen. Op die manier kunnen diepgaandere renovatietrajecten bij meer woningen aangevraagd worden. Dit geeft meteen een flinke duw in de rug aan de gewestelijke en lokale renovatiestrategieën. Een hogere renovatiegraad is immers essentieel om de klimaatdoelstellingen te behalen.  

Wat gaan we doen?

Concreet gaat Transition Stories aan de slag met een doorlichting van de sector van one-stop-shops voor het realiseren van diepgaande, energetische en individuele woningrenovaties. Met deze marktinformatie bouwen we een overzicht van een aantal veelbelovende ideeën en goede praktijken. Het doel is een maatregelencatalogus en een draaiboek te ontwikkelen dat goede renovatiepraktijken bundelt om zo verschillende stakeholders te ondersteunen in het uitoeren van intensieve energetische woningrenovaties. Het project ging van start in februari 2022 en loopt 12 maanden.  

Benieuwd wat Transition Stories voor jouw organisatie kan betekenen?