Skip to main content
Stad Sint-Niklaas heeft Transition Stories aangesteld om samen met de Sint-Niklase scholen een traject uit te stippelen om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Op die manier wil de stad een vervolg geven aan de werking van de energiecoaches. Met de klimaatcoaches 2.0 wordt nog meer ingezet op samenwerking en uitwisseling met en tussen de vele scholen. Zo zullen de stad en de scholen elkaar versterken om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te realiseren.

Klimaatplan voor Sint-Niklase Scholen

Sinds 2015 ondersteunen energiecoaches vanuit de stad Sint-Niklaas scholen in de transitie naar duurzaam energieverbruik. Daar werd een paar jaar geleden een educatief luik aan toegevoegd, dat erg succesvol is. Toch is er nood om de werking meer structureel in te bedden.

De zes pijlers van het klimaatplan worden ingezet als basis. Van daaruit worden voorstellen geformuleerd waar de klimaatcoaches acties rond kunnen ondernemen. Deze acties beogen in de eerste plaats de infrastructuur van de scholen, zoals bijvoorbeeld energiedelen, mobiliteitsplan, klimaatspeelplaats, … Educatieve acties worden hier later aan gekoppeld.

Zo wordt een concreet klimaatactieplan uitgewerkt waarbij scholen volgens hun noden en capaciteit kunnen intekenen op prioritaire acties. Het doel van dit project is om een duurzame samenwerkingsstrategie uit tekenen waarbij de stad Sint-Niklaas en de Sint-Niklase scholen een gezamenlijke klimaatneutrale toekomst creëren.

Wat gaan we doen?

In de eerste plaats zullen we via een bevraging en interviews identificeren welke acties prioritair en haalbaar zijn. Ook de aanpak wordt samen met scholen en schoolbesturen bepaald. Het resultaat van deze fase is om een gedragen en realistisch actieplan uit te werken dat past binnen de klimaatvisie van de stad Sint-Niklaas. Daarbij zullen we aandacht besteden aan het ruimer kader waarbinnen de klimaatcoaches werken. Dit doen we enerzijds door onze expertise op vlak van energietransitie en procesbegeleiding in te zetten, en anderzijds door een financieringsstrategie aan het actieplan te verbinden. Het project is gestart in april/mei 2022 en de eerste fase loopt tot het einde van het jaar.

Benieuwd wat Transition Stories voor jouw organisatie kan betekenen?