Skip to main content
De gemeente Asse stelt een bedrijventerreinmanager aan om een duurzaam parkmanagement op poten te zetten. Alle terreinen worden mee op sleeptouw genomen, zodat er een volwaardige vzw ‘Parkmanagement Asse’ ontstaat als spreekbuis van het lokale bedrijfsleven.

Bedrijventerreinmanagement als motor van de verduurzaming van bedrijventerreinen

In 2015 lag VZW “Parkmanagement Asse” reeds op de tekentafel als een samenwerking tussen VOKA, Pom Vlaams Brabant, VWBO, Ecopower en verschillende lokale bedrijven. Door omstandigheden doofde dit plan. Vandaag blaast de gemeente Asse samen met Transition Stories en Quares dit idee nieuw leven in! Met hulp van de externe beheerder zal niet alleen de vereniging het levenslicht zien, maar worden ook een aantal beloftevolle samenwerkingsprojecten op de Assese terreinen in de steigers gezet. Hiermee geven we een stevige impuls aan het ondernemingsleven én brengen we een blijvende dialoog tussen de ondernemingen en het gemeentebestuur op gang.

Wat gaan we doen?

Quares neemt het bedrijventerreinmanagement op zich en levert de parkmanager. Transition Stories onderzoekt hoe er samengewerkt kan worden rond verduurzaming van de terreinen op vlak van energie, mobiliteit, personeel, groen en biodiversiteit. Eerst stellen we een online enquête op voor de bedrijven, waarvan de resultaten besproken worden in een workshop met de verschillende bedrijven. In het tweede deel van de opdracht gaan we aan de slag om een projectfiche op te maken. Het resultaat is een ambitieuze, maar haalbare projectportfolio waar de parkmanager op kan bouwen. Zo leggen we de basis voor een sterke werking die van Asse een aantrekkingspool maakt voor bedrijvigheid.

Benieuwd wat Transition Stories voor jouw organisatie kan betekenen?