Skip to main content

Hoe en voor wie?

Transition Stories ontzorgt en ondersteunt lokale transitiehelden. We  focussen enerzijds lokale overheden en hun lokaal energie- & klimaatbeleid. Anderzijds richten we ons op bedrijven en actoren die via samenwerking willen groeien naar “Bedrijventereinen Van De Toekomst.”

 We zetten maximaal onze kernsterktes in om onze klanten die extra stap voorwaarts te laten zetten.

Wetenschappelijke Onderbouw

Wetenschappelijke Onderbouw

Bij alles wat we doen gaan we op zoek naar een stevige wetenschappelijke onderbouw. Door op de schouders van reuzen te staan kan je verder vooruit kijken.

Multidisciplinair

Multidisciplinair

We bekijken de uitdagingen vanuit diverse disciplines. Dat is wat transities kenmerkt. Daarmee zijn we breed inzetbaar als een Zwitsers zakmes.

Duurzame verankering

Duurzame verankering

We richten onze ogen op robuuste verankering van verandering. We hechten veel belang aan de juiste leermethodes en draagvlakvorming. Enkel door samen plannen te maken ontstaat draagvlak.

No nonsense

No nonsense

Vooruitgang is maar mogelijk waar klare wijn geschonken kan worden. Ons devies luidt “Hard voor de zaak, zacht voor de mens. “

Wie zijn zoal onze klanten?

Ben jij ook benieuwd wat wij concreet voor jou kunnen betekenen?

Klik hier snel door naar onze diensten!