Skip to main content
De stad Sint-Niklaas wil één van de eerste energiegemeenschappen in Vlaanderen met verschillende stakeholders oprichten. Hiervoor worden scholen, middenveld, zorginstellingen en bedrijven uitgenodigd om hun energie-overschotten lokaal met elkaar te delen. Op termijn wil de stad de energiegemeenschap uitbreiden naar burgers. Een ambitieuze doelstelling waar Transition Stories met plezier de fundamenten voor legt!

Klimaatscholen voor een OK Toekomst

Dat de stad Sint-Niklaas middelen vrijmaakt voor dit ambitieuze project is niet toevallig. In 2022 startten we samen het traject klimaatscholen voor een OK Toekomst, waarin de scholenstad de werking van de klimaatcoaches wilde hertekenen. Hier manifesteerde de vraag naar energiedelen zich. Voor scholen is de investering in zonnepanelen niet evident, vooral omdat ze tijdens de zomermaanden zelf geen stroom afnemen. Het traject klimaatscholen wordt in 2023 verdergezet en krijgt met het pilootproject energiedelen een extra dimensie.

Naar een energiegemeenschap voor burgers

Tijdens een eerste workshop op 9 maart maakten de verschillende kandidaten kennis met het concept energiedelen.

Op basis van onze berekeningen werd een eerste scenario voorgesteld. In een energiegemeenschap is het van belang dat er voldoende afname is en dat de profielen van de deelnemers complementair zijn. Dit betekent dat we voldoende afname nodig hebben wanneer de scholen bijvoorbeeld gesloten zijn. Daarvoor zijn zorginstellingen of bedrijven die 24/7 produceren interessant. Door gegarandeerde afname wordt het voor scholen – en andere deelnemers – dan weer interessant om te blijven investeren in hernieuwbare energieproductie.

De volgende stappen die we met onze pioniers zetten is enerzijds een juridische structuur afspreken en anderzijds een financieel model opzetten. Tegen volgend schooljaar, september 2023, willen we van start gaan met de eerste deelnemers. Vanaf 2024 zullen we de energiegemeenschap verder uitbreiden en vanaf 2025 wil de stad ook burgers toelaten.

Benieuwd wat Transition Stories voor jouw organisatie kan betekenen?