Skip to main content
AT LAST is een project gefinancierd door de EU met als doel kleinere steden en gemeenten in Europa te helpen bij het opstellen van actieplannen voor duurzame energie en klimaat. Wij, van Transition Stories, zullen als partner in het AT LAST-project instaan voor de ontwikkeling van digitale leerplatformen waarmee Europese steden en gemeenten ondersteuning krijgen bij het realiseren van hun klimaatambities.

Aanvankelijk zullen we onze digitale leerplatformen uitrollen over 25 steden en gemeenten in vier proefnetwerken in Italië, Nederland, België en Zweden, maar we streven ernaar om dit aantal op te trekken tot 1000 via Communities of Practice (CoP) in heel Europa.

Met meer dan 75% van de broeikasgasemissies in de Europese Unie, afkomstig van de productie en het gebruik van energie, is het cruciaal om het energiesysteem van de EU koolstofvrij te maken. Dit is essentieel voor het behalen van de klimaatdoelstellingen voor 2030 en het nastreven van de langetermijnstrategie van de EU om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn, zoals vastgelegd in de EU Green Deal.

Aangezien 74% van de Europese bevolking in stedelijke gebieden woont, spelen steden en gemeenten een cruciale rol in het beperken van klimaatverandering. Naar aanleiding van het EU-klimaatbeleid hebben zij klimaatplannen ontwikkeld, vaak onder de paraplu van het Global Covenant of Mayors for Energy and Climate (GCoM). Ondanks deze inspanningen blijft de implementatie en follow-up van actieplannen voor duurzame energie en klimaat vooral voor middelgrote steden en kleinere gemeenten een struikelblok.

Transition Stories staat klaar om deze uitdagingen aan te gaan en de energietransitie te versnellen!

Benieuwd wat Transition Stories voor jouw organisatie kan betekenen?